• Jimmy Larsson, Daniel P Sandin och Mattias Halling med det första vildsvinet som levererats till viltkylen i Edsbruk. Foto: Daniel P Sandin

Viltförmedling expanderar

Avskjutningen av vildsvin ökar hela tiden, men det kan vara svårt för jägarna att få avsättning för viltet. Något Daniel P Sandin tagit fasta på.

Sedan mitten av 2012 har Daniel P Sandin en viltkyl vid gården Solsbo utanför Frödinge. Något som varit uppskattat av jägarna i närområdet.

– Vi startade på grund av att det fanns ett överskott av vilt hos jägarna. Nu kan de dygnet runt, året runt, lämna viltet i vår kyl. Nu är det ju bara vildsvin som jagas, under säsong tar vi emot allt klövvilt.

Vilt är populärt

För en vecka sedan finns även en viltkyl i Edsbruk. Något som varit efterfrågat enligt Sandin.

– Jägarna i norra delen av Västerviks kommun uppskattar förstås att inte behöva åka så långt.

Kylarna töms regelbundet och viltet tas om hand och levereras till ett förädlingsföretag. De besiktar köttet, styckar, paketerar och säljer det vidare.

– Vi har fått förfrågningar även från andra håll så antalet viltkylar kommer säkert utökas. Det märks att det är ett uppsving för viltkött nu.