• Joachim Wenström,, Prozon AB, köpte ”ladan” i Gunnebo förra sommaren. Nu renoverar han den efterhand och flera mindre företag flyttar in. ”Det ska bli ett center för hantverkare”. Foto: Lena Dahlberg
  • Det finns gott om utrymme som ska röjas och renoveras. Cirka 2000 kvadrat invändigt och 7500 kvadrat tomt väntar på nya hyresgäster.

Vill skapa ett center för hantverkare i Gunnebo

Joachim fyller ”ladan” med företag

Den stora ladugården från 1940-talet är på väg att bli ett center där olika småföretagare samarbetar. I dagsläget finns fem företag inhysta, och fler är på gång, enligt Joachim Wenström, ägare till ladan och flera av företagen.

När Gunnebo Bruk byggde den pampiga ladugården för cirka 70 år sedan var det i en vacker lantlig miljö med betande kor. Efter att mjölkproduktionen lades ner har byggnaden använts som trådlager och även haft flera olika ägare. Under senare årtionden har den sakta men säkert förfallit. Skrot och skräp har samlats i mängder och ingen har på allvar velat ta sig an underhållet.

Fram till juli förra året då Joachim Wenström köpte ladan.

– Jag har letar lämplig lokal till mina företag länge. Visst kommer det ta tid att renovera, men stommen är bra och vi tar lite i taget.

Bygg, gräv och blästring

Joachim Wenström är från början möbelsnickare och har jobbat med tillverkning och konstruktion av möbelprototyper i Smålandsstenar. Han fortsatte med trappor och stegar i aluminium i Skeppshult innan han och familjen flyttade tillbaka till hemtrakterna 2002.

– Jag köpte mina farföräldrars gård i Gustavsberg utanför Ankarsrum och började på Elfa som produktutvecklare.

2006 startade Joachim Wenström enskild byggfirma som blev Prozon Bygg AB 2010. Tre år senare gick han in som delägare i Stjärnbad, numera Prozon Gräv AB. Ett företag som inriktar sig på gräv, dränering och trädgårdsplanering.

Den 3 mars startar Wenström ytterligare ett företag tillsammans med Krister Tholander: Blästring AB.

– Vi använder oss av våtblästring och åtar oss till exempel klottersanering och blästring av grunder.

Utställning

Renovering och röjning av lada och tomt är påbörjad. Delar av fasaden är utbytt och invändigt pågår iordningställande av en utställningslokal där olika produkter ska visas: material till dränering och avlopp, belysning, plåttak och pooler.

– Vi renoverar även till Elteknik i Tjust som flyttar in den 1 maj.

– I sommar ska fasaden rödfärgas och taket lagas. Inom ett par år ska hela taket bytas. Vi har inte bråttom. Tanken är att de företag som hyr in sig här ska kunna önska hur de vill ha det.