• Markus Nord med en koltrast, som gynnats av att flyttat med människan in i städerna. Foto: Anders Sjögren
  • Pilgrimsfalk är en annan art som flyttat in i städerna. Här ”Phille” falk som slagit läger på sjukhustaket.
  • Ett rådjur som fotograferades på Östersjövägen i Västervik i somras. Foto: Liselotte S Johansson

Vi är inte ensamma i staden

Människan har skapat en plats för sig och sina urbana behov. Det innebär inte att människan är ensam i städerna. Här finns fler djurarter än vad man kan tro och de djur som man har störst chans att se en tidig morgon i centrala Västervik är brunråttan eller en hare.

Städer är skapade av människor för människor men det finns många andra arter som flyttar med oss in i centrala delarna av städerna. Vissa lever av oss andra lever kring oss.

Vår tidning stämde träff med Markus Nord och Mikael Söderström på Naturum i Västervik och ställde frågan vilka djur kan man se i centralorten Västervik.

– Hare är ett bra exempel. Vid Västerviks sjukhus finns ett revir där haren håller till. De finns säkert på andra platser i Västervik också, säger Markus Nord.

Om man ska beskriva djur som befinner sig i de centrala stadsmiljöerna är brunråttan en av de djur som är vanliga.

– På tidiga mornar är det stor chans att få se en brunråtta i centrala Västervik. De är vanliga där. De är en art som har flyttat med människan under många år. De kommer ursprungligen från Kina och Sibirien men har anpassat sig att leva tillsammans med människan och är beroende av oss.

Många djurarter

Ett annat exempel på en djurart som flyttat in till Västerviks centrum på senare tid är pilgrimsfalken "Phille".

– Den lever i en urban klippmiljö.

Men Västervik har flera andra djurarter än så. Vissa mer välkomna än andra.

– Huggorm och snok är det gott om längs med Gamlebyvikens stränder.

Igelkott, ekorre, älg, rådjur, vildsvin och så räv.

Han vill också passa på att varna alla som har krattat ihop en lövhög under hösten och har tänkt sig att göra en vårbrasa.

–Flytta den högen innan ni tänder på för i lövhögar övervintrar igelkottar. Se till att ni inte bränner upp dem.

Markus vill också ta upp exempel om fiskar.

– Har man turen att bo i Gamleby kan man se havsöringar vandra upp genom Unos park mitt i Gamleby i Gamlebyån.

Grävlingar

– Jag skulle inte bli förvånad om någon hör av sig till tidningen och säger att de har en grävling på tomten efter att de läst den här artikeln, säger Markus Nord.

Här finns också skogsmus säl, mink, fladdermöss och vessla.

– I städer som är fyrkantiga och har väldigt få grönområden trivs inte djuren i. Men en mindre stad som Västervik med många gröna ytor där bosätter sig djuren oftare.

I våras fick Barlastudden ett ovanligt besök.

– En sälhona lade sin kut där under dagen medan hon jagade strömming, säger Mikael Söderström.

Han berättar också om våra fåglar.

– Vi har även alla dessa fåglar. Som storskrake, havsörn, kajor och duvor som alla lever i den eller delvis i den miljö som människan har skapat, säger Mikael Söderström.

Han tar fram ett exempel på fågel som flyttat in i städerna på grund av människan.

– Koltrasten är ett tydligt exempel på en fågelart som gynnats av att bosätta sig nära oss i städerna.

– Bara för att vi har skapat stadsmiljöerna så innebär det inte att andra djurarter inte lever där. Det är många som lever omkring och av oss. Då har jag inte talat om alla dessa insekter som vi kan gynna genom att odla mera blommor, säger Markus Nord.