• Ulf Petersén, vice ordförande och Karl Eric Gunnarsson, ordförande i Västerviks södra jaktvårdskrets. Foto: Lena Dahlberg

Västerviks södra jaktvårdskrets

Västerviks södra jaktvårdskrets har närmare 800 medlemmar. I det 80 000 hektar stora området finns 170 jaktlag. – Vi är Svenska Jägareförbundets förlängda arm och ska verkställa de beslut som fattas, ner på lokal nivå, säger Ulf Petersén, vice ordförande.

Arbetet handlar mycket om att samla in information, både när det gäller avskjutningar och rena observationer av djur.

– Alla, inte bara jägare, som gör en rovdjursobservation ska rapportera den till oss.

Eftersök i samband med trafikolyckor där vilt är inblandat är en annan viktig uppgift.

– Douglas Sjöström är ansvarig. Han ringer till närmaste eftersöksjägare när han får rapport om en olycka. Eftersöksjägare måste vara utbildade och godkända av polisen, berättar Karl Eric Gunnarsson, ordförande.