• Annika Felton forskar bland annat på hur älgstammen påverkas av tillgången på föda. Foto: Lena Dahlberg

Västerviks kommun deltar i älgforskning

Annika forskar på älgars hälsa och fodertillgång

För mycket älg eller för lite? Som skogsägare tycker du kanske att älgstammen är för stor, som jägare är du bekymrad över minskad fodertillgång. Nu pågår ett forskningsprojekt med syfte att hitta balansen mellan foder och antalet älgar.

Annika Felton är doktor i näringsekologi och naturvård. Hon har gjort examensarbete på orangutanger på Borneo och bott i Australien i tio år. Sedan sex år tillbaka är hon baserad i Alnarp och jobbar med älgforskning.

– Jag är intresserad av älgens näringsintag ur ekologisk synvinkel, och hur man kan använda den kunskapen inom förvaltningen.

Jägare samlar prover

Västervik södra älgförvaltningsområde, ÄFO, är ett av sex ÄFOn som ingår i Annika Feltons forskning. Förra torsdagen var hon i Ankarsrum för att berätta om sin forskning och för att be jägarna om hjälp med insamling av material.

– Jag behöver prover från bland annat vommen och jag behöver få information om älgens allmäntillstånd.

– Forskningen har flera syften. Dels vill vi veta hur älgstammen påverkas av tillgången på föda, dels hur deras hälsa relaterar till skogsskadorna. Vi ska även utvärdera och förbättra Skogsstyrelsens foderprognoser som ligger till grund för jaktkvoteringen idag.