Värm bilen innan start

Med motorvärmare inkopplad en viss tid minskas bilens utsläpp av kolväten, kväveoxider och andra skadliga ämnen samt partiklar markant under de första kilometrarna.

Med en uppvärmd motor kommer både motor och avgaser snabbare upp till rätt temperatur för att katalysatorn ska komma igång. En motor som snabbt kommer upp i rätt arbetstemperatur påverkar även funktionen i ett partikelfilter på en dieselbil. Ju snabbare motorn når rätt temperatur, desto effektivare förbränning av de skadliga ämnen som filtret tar hand om.

Bränsleförbrukningen kan minskas temporärt om motorn är uppvärmd. Skillnaden i förbrukning i jämförelse med en kallstart under de första 100 sekunderna kan vara så stor som 36 procent. På längre sträckor är den i det närmaste obefintlig.

Källa: Konsumentverket