• Lotta Ohlsén, avdelningschef på barnkliniken, och Marie Törnlöf, verksamhetschef. Foto: Lena Dahlberg

Väljer konferens på hemmaplan

När barnkliniken på Västerviks sjukhus ska jobba med förbättringsprojekt för hela personalgruppen väljer de att stanna i Västervik. – Vi slipper resorna och det är roligt att kunna visa det vi har här hemma, säger Marie Törnlöf, verksamhetschef.

Vartannat år åker hela barnkliniken, alla yrkeskategorier, på utvecklingsdagar. I år finns den 68 personer stora gruppen på Gränsö, men uppdelade i två omgångar.

– Under våra utvecklingsdagar jobbar vi med förbättringsprojekt som leder till förbättrad styrning och uppföljning av hela verksamheten, med fokus på både medicinsk kvalité, tillgänglighet och ekonomi, säger Marie Törnlöf.

– Det är viktigt att medarbetarna ser sig som en del i ”företaget Landstinget”. Att se den röda tråden. Det vi jobbar med på barnkliniken är ju något som landstinget står för.

Bra feedback

Det är första gången kliniken väljer att lägga utvecklingsdagarna i Västervik.

– Gränsö är väldigt vackert och alla har faktiskt inte varit här och sett det från insidan.

– Det har fallit väl ut att stanna på hemmaplan och vi har fått mycket positiv feedback från våra anställda, säger Lotta Ohlsén, avdelningschef.