Välj rätt däck

Välj alltid däck efter behov och efter typ av körning. Det gäller framför allt under vinterhalvåret.

Partiklar som frigörs när bildäck nöter mot vägbanan är ett av de allvarligaste miljöproblemen i svenska tätorter. De partiklar vi andas in kan ta sig olika långt ner i lungorna beroende på hur stora de är. Det snabbaste sättet att få ned mängden partiklar i tätortsluften är att minska användningen av dubbdäck. Har du möjlighet - välj dubbfria däck.

Tänk också på att fel lufttryck kan påverka köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Kontrollera lufttrycket ofta – rätt lufttryck sparar pengar, minskar miljöbelastningen och ökar däckets livslängd.

Källa: Konsumentverket