• Varggropen i Kiltebo, Hallingeberg, användes senast under 1920-30-talen, men då till rävfångst. Hallingebergs hembygdsförening har rustat upp varggropen, senast 2002. Foto: Lena Dahlberg

Välbevarad varggrop sätter fantasin i rörelse

Ingen rädder för vargen här

Den som vandrar någon av Tjustledens många sträckor har kanske stött på en mindre inhägnad med en stensatt grop i Hallingebergsskogarna. Till gården Kiltebo hör nämligen en varggrop som rustats av Hallingebergs hembygdsförening.

Conny Thorstensson, ordförande i Hallingebergs hembygdsförening, kan sina grusvägar och guidar till den spännande platsen där det säkert har varit betydligt mer liv och rörelse förr i tiden än vad det är nu. Platsen där varg skrämdes ner i en djup grop för att spetsas på vassa pålar.

Skyldig att ha grop

På informationstavlan intill gropen kan man bland annat läsa att 1734 bestämdes det att varje socken skulle ha en varggrop. Den skulle vara drygt tre meter djup, stensatt och den skulle ha en påle där betet kunde fästas.

Att det var helt andra tider då är inte svårt att förstå. Vargen var böndernas och torparnas fiende nummer ett och som sådan skulle den till varje pris utrotas.

Fångad i nät

Varje hemman skulle också hålla vargnät, står det att läsa. Under skallgång sammanfogades näten så att de bildade kilometerlånga nätstaket. Meningen var att vargen skulle trassla in sig och då bli ett lätt byte för skytten.

Gropen användes under 1920-30-talen men då för rävfångst.

– Föreningen har rustat gropen vid flera tillfällen. Gärdesgården runt omkring är endast som säkerhet för att ingen ska trilla i.