• Syskonen Vian Mustaf, 4, och Mamo Mustafa, 6, provar på att släcka elda med en brandsläckare. Som pris fick de en varsin brandmanshjälm.

Unga lär om brandsäkerhet

Under inledningen av Visfestivalen passade räddningstjänsten i Västervik på att informera barn och vuxna om sunt förnuft kring eld. Vid Fiskaretorget fick barnen prova på att släcka brand med brandsläckare.
– Det är ett initiativ för att minska antalet bränder och vårt mål är att inom de närmsta åren minska bränderna med en tredje del, säger sommarinformatör Björn Nordqvist.

Okunskap

Det sker tusentals allvariga bränder i Sverige varje år och just nu råder brandförbud över hela Västerviks kommun. Björn Nordqvist menar att den vanligaste orsaken till brand är människors okunskap. För att råda bot på detta lät räddningstjänsten barn och vuxna släcka en digital brand genom en elektronisk brandsläckare.
– Vi vill att barnen ska vara beredda och veta hur de ska agera vid en krissituation. Vi tror att genom att låta barn i tidig ålder bekanta sig med utrustningen och att vi berättar om riskerna får vi också med oss föräldrarna, säger han.