• Polisens kriminaltekniker Lars - Åke Nord undersökte den utbrunna rälsbussen. Foto: Anders Sjögren
  • Mikael Löfstedt berättar om de två anlagda bränderna.

Två anlagda bränder i Västervik

Sent i måndagskväll upptäcktes två anlagda bränder vid Norra Bangatan i Västervik. En soffa sattes i brand och en gammal rälsbuss, som tillhörde Tjust järnvägsförening. I tisdags genomförde polisens tekniker undersökningar av de bägge bränderna.
Räddningstjänsten fick larmet vid 21:50 - tiden, om att det brann i en soffa, bakom ”Järnet” vid Norra Bangatan i Västervik. Straxt därefter upptäcks ytterligare en brand av Järnvägsföreningens medlemmar, i en rälsbuss, bara några hundra meter därifrån.
–Vi hade avslutat kvällens arbete och satt ute och pratade när vi hör en kraftig explosion, som verkar komma från ”Järnet”. En kort tid senare hör vi ytterligare två explosioner. Vi ser en rökpelare stiga upp och springer till mot den, säger Mikael Löfstedt, som arbetar vid Tjust järnvägsförening.

Många ungdomar hade fest

Medan de beger sig till brandplatsen och försöker släcka branden i en soffa som har antänts, ser de hur det kommer rök från lokstallarna.
–Samtidigt som vi ser röken från järnvägen kommer räddningstjänsten. Vi rusar tillbaka och upptäcker att det brinner i en gammal rälsbuss som står utanför lokstallarna. Vi släcker den branden med hjälp av vatten och pulversläckare innan den har lyckats att sprida sig till anliggande sly och byggnader. Hade inte vi funnit på plats kunde det ha blivit en mycket större brand, säger Mikael Löfstedt.
Han berättar att det rörde sig många ungdomar i området och att det var en stor fest vid gamla vattentornet och han misstänker att någon av dem kan vara inblandad.