• Månadens föremål från Västerviks museum är en tobaksdosa i mässing. Foto: Eva Andrén

Tobaksdosa med dubbla funktioner

Månadens föremål är en tobaksdosa av mässing från Nylanders Gelbgjuteri i Västervik. Dosan har förutom sitt lilla fack för tobaksförvaring även ett lock i botten där det finns en spegel.

En gelbgjutare tillverkar främst föremål i mässing, men även annan gul metall. Gelbgjutaren tillverkade en mängd olika föremål, allt från hushållsredskap till ljuskronor och delar till fartyg.

Produktion av mässing har funnits i Sverige sedan 1500-talet, men det var inte förrän under 1700-talet som yrket gelbgjutare blev vanligt. Yrket har sedan dess mer eller mindre försvunnit, men finns ännu kvar på ett fåtal platser i Sverige.

Antalet gelbgjutare i Västervik har aldrig varit särskilt stort, men 1834 grundade Gustav Nylander sitt gelbgjuteri i staden. Gustav Nylander kom ursprungligen från Östergötland och utbildade sig till gelbgjutare i Norrköping. 1829 kom han till Västervik och året därpå fick han borgerskap i staden. Han köpte en fastighet i Norra kvarteret 50, hörnet Rådhusgatan – Fabriksgatan, där han samma år startade sin verksamhet.

Gustav avled 1878 men verksamheten fortsatte under de nästkommande två generationerna. Först med Gustav Ludvig Nylander (1831-1911) sedan med Carl Gustav Nylander (1865-1939). 1934, efter att i 100 år ha legat på exakt samma ställe, upphörde dock gelbgjuteriverksamheten.

Tobaksdosan kom till Västerviks Museum genom gåva av Karl Gustav Nylander tillsammans med ett flertal andra föremål från Nylanders Gelbgjuteri 1933.