• Tegelstenen som hittades på Slottsholmen i Västervik visade sig vara från tegelbruket J. Cowen & Co., Brick Manufacturers, Blaydon Burn, Newcastle upon Tyne i England.
  • Tegelstenen som hittades på Slottsholmen i Västervik visade sig vara från tegelbruket J. Cowen & Co., Brick Manufacturers, Blaydon Burn, Newcastle upon Tyne i England.

Tegel från när och fjärran

Tegel har använts som byggnadsmaterial sedan tidig medeltid, men tegel länge ett kostsamt och exklusivt material som främst användes i särskilt fina byggnader som kyrkor och offentliga byggnader. En sådan betydelsefull byggnad var Stegeholms borg i Västervik som byggdes på 1360-talet.

Även om borgen i huvudsak uppfördes av sten användes också stora mängder tegel. Vid de arkeologiska undersökningarna på Slottsholmen framkom stora mängder tegel från 1300-1600-talen i form av trasiga och kasserade tegelstenar och enstaka så kallade formtegel till omfattningar och valvslagningar.

Under medeltiden använde man snyggt formade profiltegel när man byggde valv så att konstruktionen både blev stark och hållbar, men det var även mycket dekorativt. Denna tradition lever kvar. Tänk bara på vår vackra kyrka S:t Petri i Västervik som invigdes så sent som 1905.

Delar av materialet från holmen är tydligt påverkat av eld och ska föras till orostiderna och ombyggnationerna av Stegeholm då skadat tegel kasserades och helt sonika slängdes ut i strandkanten.

Det har funnits flera tegelbruk i Tjustbygden som kan ha levererat tegel till Stegeholm, men några säkra källor gällande den tidiga perioden finns inte. Västerviks borgmästare uppges dock ha anlagt ett tegelbruk i Almvik vid mitten av 1600-talet och år 1669 levererades 4 000 tegel till reparationsarbeten på Stegeholm. Stadens borgare hade då flera bodar vid lastageplatsen i ”Almeviken”. På en teckning i Sievers bok Västerviks Historia från 1756 finns också ett tegelbruk utritat strax norr om staden, men om detta har äldre anor eller ej nämns inte.

Ibland kan det förekomma stämplar på tegel som kan berätta något om tillverkaren. På det medeltida teglet från undersökningarna saknas stämplar, men en tegelsten från de yngre lagren är stämplad. Stenen är avbruten men man anar ett halvt W, ett E och ett N. Efter lite efterforskningar kunde en specialist i Storbritannien hjälpa till att tyda stämpeln som hörande till tegelbruket J. Cowen & Co., Brick Manufacturers, Blaydon Burn, Newcastle upon Tyne i England. Denna tegelsten av gulbrännande lera tillverkades vid 1800-talets mitt. Det är ett eldfast tegel som användes för industriellt bruk, ofta i järnbruk.

Cowen exporterade tegel och kol till hamnar runt om i världen. Det sägs att Joseph Cowen JR, som var politiskt aktiv som radikal liberal i England och mycket intresserad av europeiska revolutionära rörelser, smugglade politiska dokument gömda i tegellasterna.

Hur just denna avbrutna sten hamnat på Slottsholmen kan vi bara spekulera i...