Tänk på hastigheten

Kör lugnt och följ hastighetsbegränsningarna. Det är mest avgörande för din säkerhet i trafiken, enligt Konsumentverket.

Människokroppen tar mycket skada vid trafikolyckor. Redan vid låga hastigheter är risken för allvarliga skador stor.

- En krock i 60 km/tim motsvarar ett fall från fjärde våningen.

- En krock i 80 km/tim motsvarar ett fall från åttonde våningen.

- Av oskyddade trafikanter som blir påkörda i 30 km/tim riskerar en av tio att dödas. Vid 50 km/tim riskerar åtta av tio att dödas.

- Chansen att överleva en krock är betydligt större i en helt ny bil jämfört med en tio år gammal bil.

Källa: Konsumentverket