• Peter Sjöholm, VD, framför en av de stora fiskebåtarna hos Sweden Pelagic i Västervik. Foto: Liselotte S Johansson
  • Ett stort iskallt frysrum där fisken förvaras, som rymmer 16 000 ton fisk om det behövs. Foto: Liselotte S Johansson
  • Frysfyllning av sill pågår. Foto: Privat

Sweden Pelagic expanderar

"Den kommer att skapa ett mervärde för vår svenska del av koncernen"

Det är sill i stora volymer som förädlas i företaget Sweden Pelagic vars enheter finns i Västervik, på Orust och Gotland.

I Västervik har bolaget funnits i 20 år nu där de bereder sill och skarpsill som fiskats i Östersjön, från Bottenviken till söder om Gotland.

– Totalt beräknar vi bereda 78 000 ton under 2017, varav Västerviksfabriken står för 27 000 ton, säger VD Peter Sjöholm. Volymmässigt står Västervik för en stor del. Dock inte personalmässigt då vår produktion till stor del är automatiserad.

Fisken fryses in hel i Västervik och på Gotland, medan på Orust skärs den och marineras för att sedan lagras i tunnor inför vidareförädling.

Miljön är viktig

Från Orust levereras det fisk till företag som Klädesholmen, vilket i sin tur skapar slutprodukter som till exempel matjesill. Den största delen går dock på export till Tyskland och Polen.

Totalt omsätter bolaget 650 miljoner kronor per år och har 110 anställda. Västervik är moderbolaget och har 15-20 anställda beroende på säsong.

– Fisken från Västervik exporteras till Östeuropa. Fördelen med en fabrik just här är att det är en mycket central placering kopplat till våra fiskeområden.

Under säsong kommer det dagligen in fiskebåtar med last till fabriken med laster upp till 800 ton, och förutsättningen för verksamheten är tillgången på fin färsk sill, både idag och i framtiden.

Största delen av sillråvaran är MSC-certifierad (Marine Stewardship Council), en certifiering som visar konsumenten att fisken kommer från hållbara bestånd.

– Vi fiskar på hållbara arter vars kvoter fastställs av EU varje år utifrån rekommendationer från ICES. (Internationella Havsforskningsrådet) Man avviker inte från de råden, säger Peter Sjöholm.

Nyförvärv i Danmark

Företaget i Västervik är Sveriges volymmässigt största fiskberedningsindustri. Nu har Sweden Pelagic expanderat ytterligare och precis tagit över en till anläggning.

– Företaget fick möjligheten att förvärva en anläggning i Danmark av Nielsens Fiskeeksport A/S i Ålbæk. I och med förvärvet får vi tillgång till en större marknadsandel och dessutom tillgång till ytterligare råvara.

Anläggningen har varit i drift sedan 1986 och är en av Danmarks största producenter av sill till human konsumtion.

– Köpet av Nielsens Fiskeeksport A/S syftar till att ytterligare stärka Sweden Pelagic på den internationella marknaden för sillprodukter. Den är mycket väl inarbetad och kommer att skapa ett mervärde för vår svenska del av koncernen.

Systerbolaget i Danmark kommer att fungera som på Orust, med olika marineringar av sill och lagring i tunnor.

Vilken är din egen favoritsill?

– För mig är det matjesillen. Fast jag äter den hela året och inte bara vid vissa högtider, säger Peter Sjöholm.