• Ulla-Britta Stävmark Andersson.
  • Arbetet med att utveckla Stadsparken fortsätter.

Surfhörna i Stadsparken?

Skatepark, café och surfhörna. Dansbana och basketplan. Idéerna kring Stadsparken i Västervik är många.

Lekplatsen invigdes under hösten och nu fortsätter arbetet med att utveckla resten av Stadsparken i Västervik. Ulla-Britta Stävmark Andersson, stadsarkitekt på Västerviks kommun, har en karta över Stadsparken som är full av små lappar med tips och idéer från allmänheten.

– Vi har fått jättemånga idéer från allmänheten. Mycket är sådant som vi inte har tänkt på tidigare. Man blir ju lätt hemmablind, säger Ulla-Britta Stävmark Andersson.

Många synpunkter handlar om belysningen i parken. Den kommer att förbättras.

– Belysningen som finns i parken nu är ganska dålig. Armaturerna som finns där kommer att bytas ut.

Surfhörna

Men innan man tar sig an belysningen ska innehållet i parken bestämmas. Förslagen som kommit från allmänheten är bland annat skatepark, café, toaletter, dansbana och basketplan. Det finns även förslag på en surfhörna med wifi.

Skulle en surfhörna kunna byggas i Stadsparken?

– Det är absolut möjligt i en modern stadspark om man vill få in ungdomar. Vi tar med oss alla förslag in i planeringen.

I kommunen finns en projekteringsgrupp som jobbar med just Stadsparken.

– Just nu är vi väldigt öppna för förslag och försöker komma på så mycket som möjligt, säger Ulla-Britta Stävmark Andersson.

Tidigare har en konsult gått igenom träden i Stadsparken, för att se om de behöver beskäras. Även där vill man se en förnyelse.

– Gamla träd ska inte vara ett hinder för att tänka nytt, men givetvis kommer vi att rädda gamla träd i bra kondition.

– Träden i Stadsparken är väldigt höga. Vi skulle gärna se mer halvhöga träd som blommar.