• Kyrkstallarna i Hallingeberg är från slutet av 1800-talet. Inom en snar framtid behöver taket lagas. En kostnad som hamnar runt 600 000 kronor och som hembygdsföreningen måste hitta bidrag till. Foto: Lena Dahlberg
  • I en av portarna står den gamla likvagnen. Bakom de andra dörrarna döljer sig bland annat gamla jordbruksredskap.
  • Conny Thorstensson, ordförande i Hallingebergs hembygdsförening, provar gungan som skänktes till Hallingebergs dansgille och Hallingebergs församling av Voka folkdanslag från Estland.

Stort renoveringsbehov av kyrkstallar

”Förfaller om inte taket lagas”

Hallingebergs kyrkstallar är från slutet av 1800-talet och de enda bevarade inom Västerviks kommun. Hembygdsföreningen har vid flera tillfällen reparerat byggnaden men nu krävs en betydligt större arbets- och kostnadsinsats.

Hallingebergs hembygdsförening bildades 1962 i samband med att kyrkstallarna skulle rivas.

– Det var folk i bygden som engagerade sig och såg till att de bevarades, säger ordförande Conny Thorstensson.

Dröpstad, Kälkestad, Elmarsrum och Spånga står det innanför en av de åtta pardörrarna. Alla byar i trakten hade sin givna plats för hästarna när det var dags för kyrkobesök.

Innanför den nionde dörren står likvagnen fortfarande kvar.

– I de andra utrymmena finns skolmöbler samt äldre jordbruks- och hantverksredskap bevarade.

– Vi är bekymrade över taket. Det behöver bytas, men den kostnaden är alldeles för stor för föreningen. Minst 600 000 kronor. Vi ska nu ta reda på om det finns bidrag att söka.

Olika arrangemang

Vid hembygdsgården intill kyrkan finns också Klockarladugården. Oxebo såg och Källtorpsstugan är andra kulturminnen i trakten som hembygdsföreningen sköter om.

De arrangerar också gökotta under våren, midsommarfirande, friluftsgudstjänst och husförhör.