Stort behov av nya familjehem

I Västerviks kommun finns ett 40-tal hem som tar emot barn i behov av akut eller mer långvarig placering. Men behovet är större än så. – Vi behöver runt tio familjehem till för att kunna matcha barn och familj på ett bra sätt.

Michael Fasth och Annika Petersson är familjehemssekreterare på Individ- och familjeomsorgen i Västervik.

– Den som vill ta sig an och hjälpa någon annans barn och som har utrymme till det får gärna anmäla sitt intresse.

– Vi gör en utredning som bland annat innehåller hembesök, intervjuer och registerutdrag. Sedan gör vi en samlad bedömning.

Plats för tonåring

Vem som blir kontaktfamilj eller familjehem kan se väldigt olika ut. Det kan vara allt från ensamstående till storfamilj.

– Det vi har störst behov av är familjer som kan ta emot utåtagerande tonåringar.

– Många diskvalificerar sig själva och tror att allt där hemma måste vara så perfekt. Så är det inte. Vi söker helt vanliga familjer, gärna med annan kulturell bakgrund, som har tid och kärlek till fler barn.