• Köttkonsumtionen ökar stadigt.

Större aptit på kött

Trots allt prat om köttfria dagar och vikten av att äta fler gröna rätter ökar svenskarnas aptit på kött. Sedan 1990 har vår köttkonsumtion ökat med 40 procent, visar siffror från Jordbruksverket. Importen ökar, medan det inhemska köttets andel av konsumtionen minskar stadigt.

I Sverige äter vi ungefär 50-55 kilo kött per person och år.

Källa: Råd & Rön