• Britt Karlsson, Lena Sundell och Maria Moreau är studie- och yrkesvägledare på Västerviks gymnasium. De hjälper eleverna med information inför alla olika val som ska göras under tiden på gymnasiet. Foto: Lena Dahlberg

Snart tar gymnasiets treor klivet ut i vuxenlivet

”Vi uppmuntrar dem att inte sätta gränser för sig själva”

På Västerviks gymnasium jobbar flera studie- och yrkesvägledare. De förbereder gymnasisterna för vidare val i livet. – Många upplever en stress av allt som finns att välja på, men samtidigt ger valen många möjligheter.

Det är stor skillnad på dagens gymnasieskola och hur den såg ut när gymnasisternas föräldrar läste på de olika linjerna, som man sa då. Nu finns ett brett utbud av program med olika profiler och många olika individuella val.

– Idag behöver eleverna vara mer insatta i de valmöjligheter som finns. Det handlar om val av inriktning, individuella val, olika programfördjupningsval och information om de behörigheter och meritpoäng som kan behövas inför vidare studier.

– Vi erbjuder också fortlöpande vägledningssamtal under hela gymnasietiden.

Öppna dörrar

Britt Karlsson, Lena Sundell och Maria Moreau är studie- och yrkesvägledare på Västerviks gymnasium. De säger att det kanske kan upplevas som en stress med alla olika val som måste göras.

– Samtidigt är det viktigt att eleven trivs, har roligt och mår bra. Han eller hon måste välja sin egen väg genom skolan och vidare ut till eftergymnasiala studier eller arbetslivet.

– När eleven får kunskap om vilka alternativ som finns brukar det ge trygghet. Vi försöker också uppmuntra dem att hålla fler dörrar öppna.

Utbildningsmässa

Den som tänker fortsätta utbilda sig direkt efter studentexamen, kan förbereda sig redan under gymnasiet.

– Resultatet från Högskoleprovet kan öka möjligheten att komma in på önskad utbildning efter gymnasiet.

– Är man nyfiken på hur det är att studera på universitet eller högskola kan det vara bra att ”skugga en student”.

– Den 4 mars är det Utbildningsmässa på gymnasiet. Då kommer representanter från olika eftergymnasial skolor och från det lokala näringslivet. Det kan ge uppslag till nya idéer.

 

Citat:

”Det är viktigt att veta att en stor del av den kunskap man har är överföringsbar mellan olika yrken. Sätt inte gränser, en karriär är sällan spikrak.”