• Anders Svensson är ”caller” för squaredansen i Unicorn Dancers.

Snart 30 år på dansgolvet

Unicorn Dancers

Under Karnevalen kommer det att finnas många olika föreningar som visar upp sin verksamhet. Några av dem är alla line- och squaredansare.

Föreningen Unicorn Squaredancers bildades 1984, men redan året innan hade Ulf Lindholm varit på dansledarutbildning och provat på squaredance.

– Från början var vi runt 18 personer som försökte lära oss squaredance efter böcker och inspelade band, berättar Marita Palm Ankarman som var med och startade föreningen för snart 30 år sedan.

En fibril verksamhet började i föreningen med flera olika svårighetsnivåer när det gällde kursutbudet. För 13 år sedan lärde sig några linedance och efter det finns båda danserna med i föreningen som 2005 bytte namn till Unicorn Dancers.

Lena Dahlberg