• Milo Dahl känner sig fram med hjälp av repet. Foto: Lena Dahlberg
  • Veronica Fredlund, Johanna Andersson, Karin Andersson, Caroline Moberg och Anne-Charlotte Winqvist lagar mat till sina dagbarn.

Skogsdag för förskolebarn

Det är lite läskigt att inte se något. Att med ögonbindel ta sig fram i skogen genom att hålla sig i ett rep. Men spännande tycker både Milo Dahl och hans kompisar att det är.

Drygt 20 små barn i åldrarna ett till fem år njuter av sol och lek i Peruparken i Västervik. Gungorna är populära, doften av grillad hamburgare och frasigt pinnbröd får det att vattnas i munnen och det är kö till ”blindbocksleken”.

I Västerviks kommun finns det fem dagbarnvårdare, eller ”dagmammor” som de själva säger. Karin Andersson, Johanna Andersson, Veronica Fredlund, Caroline Moberg och Anne-Charlotte Winqvist är ett alternativ till förskolorna.

– När jag började som dagmamma i slutet på 1980-talet fanns det nog runt 60 dagmammor bara här i Västervik. Det fanns många i andra delar av kommunen också, säger Anne-Charlotte Winqvist.

Tränar ute

Dagmammorna har sammanlagt 29 barn. Veckoschemat är flexibelt, med några fasta punkter.

– Det är en stor fördel att vi inte är så tidsstyrda, tycker Johanna Andersson. Det ger en helt annan flexibilitet.

De är dock noga med att påpeka att som dagmammor har de samma styrdokument att rätta sig efter som förskolorna.