• Gerth Hjalmarsson får information av Andreas Abramsson Barrstrand gällande en tidigare överflygning. De nya bilderna ska följas upp och företaget Skogspartner gör även en revidering av den äldre skogsbruksplanen. Foto: Lena Dahlberg
  • En flygbild över en liten del av Blackstad, där kyrkan och kringliggande hus syns tydligt. Det skogsområde som fotograferas ligger nära Blackstad kyrka. Foto: Skogspartner
  • Det obemannade flygplanet, ”drönaren”, väger endast ett kilo och har en vingbredd på 1,2 meter. Flygrutten programmeras med hjälp av GPS och flygningen övervakas via en dataskärm.

Skogsbruket tar ”drönare” till hjälp med fotografering

Flygande teknik ökar effektiviteten

Med hjälp av små obemannade flygplan, UAS, är det i dag möjligt att fotografera stora områden och få fram exakt information om hur ett skogsbestånd ser ut, hur stor en flishög eller en grustäkt är. – Tekniken har funnits länge men inte varit tillåten kommersiellt i Sverige förrän de senaste åren, säger Andreas Abramsson Barrstrand från företaget Skogspartner.

Gerth Hjalmarsson, skogsägare på Blackstad Klockaregård i Blackstad, är intresserad av teknik som ger honom exakt data om skogen. Brukningsenheten Östankärr Egendom omfattar totalt 2000 hektar, varav 1700 hektar produktiv skogsmark.

– Eftersom jag vill sköta skogen på ett bra sätt och optimera tillväxten är det viktigt med noggrannhet. Det får jag med hjälp av den här fotograferingen. Nu har jag jobbat intensivt med ett 200 hektar stort område; gallrat, gjort slutavverkning och byggt nya vägar. Jag har en skogsbruksplan sedan tidigare, men det här är ett bra sätt att dokumentera de nya åtgärderna.

Exakt information

Via en dataskärm övervakar Andreas Abramsson Barrstrand det obemannade flygplanet, drönaren, som på 250 meters höjd fotograferar skogsområdet.

– Jag får en stor mängd bilder som gör att jag bland annat kan få fram höjddata, stormluckor, insektsangrepp och vilka trädslag som finns i bestånden.

– Jag kompletterar med viss inventering i fält och alla uppgifter läggs in i datorn. Exaktheten och noggrannheten gör det lättare för mig att sköta skogen, säger Gerth Hjalmarsson.

– Det kostar knappt 100 kronor per hektar. Då ingår, förutom fotograferingen, uppföljning och revidering av den äldre skogsbruksplanen. Jag tror att jag kommer att tjäna in pengarna på sikt, bland annat genom att spara in på mer omfattande inventeringar i fält, säger Gerth Hjalmarsson.

Bred användning

Utifrån de kartor som Andreas Abramsson Barrstrand gör är det även lätt för skogsentreprenörer att se var det är lämpligt att ta sig fram i skogen, och var det är känsliga områden där de inte kan köra. Ett problem som uppmärksammats mycket på senare tid. Markskador på grund av körskador och jordpackning har en hämmande effekt på tillväxten under längre tid än branschen tidigare ansett.

– Användningsområdet för UAS är väldigt stort. Drönarna används även inom precisionsjordbruket för att göra markinventeringar, bland annat för att se var det behöver gödslas.

– I framtiden kommer man även att kunna använda värmekänsliga kameror på drönarna för att leta efter försvunna personer, göra viltinventeringar och söka efter värmeläckage på kulvertsystem från fjärrvärmeverk.

– Det här går att göra redan nu, med stora flygplan eller helikopter. Men när tekniken utvecklas blir det betydligt billigare att använda de här små planen.

 

Fakta ”drönare”

UAS, Unmanned Aerial System: obemannade flygplan

Vikt: cirka ett kilo

Vingbredd: 1,2 meter

Marschfart: 50 km/h

Flyghöjd: normalt 250 meter över marken

Flygtid: 30-60 minuter per laddning

Kuriosa: i Afrika används planen för att hitta tjuvjägare