Sjuhuset behöver fler blodgivare

Blodbristen fortsätter på länets blodcentraler och för att klara de olycksdrabbade sommarmånaderna behövs fler givare.
– Det går åt lika mycket blod hela året men på sommaren är det svårare att få tillräckligt med blodgivare, säger Maria Nyström, biomedicinsk analytiker på Västerviks sjukhus.
I Sverige finns omkring fyrahundratusen blodgivare och omkring hälften ger blod årligen och varje år registrerar sig ytterligare fyrtiotusen givare. Men i takt med ökad aktivitet under sommarmånaderna ökar också antalet allvarliga olyckor där behovet av stort blodtillskott är akut.
- En tredjedel av allt blod som ges av blodgivare används vid akuta situationer men tillgångarna måste bli större om vi ska klara sommaren, säger Görel Edgren, blodsamordnare på landstinget i Kalmar län.

Uteblivna besök

Blodbristen beror många gånger på att redan registrerade givare avbokar sina tillfällen i brist på tid eller att de helt enkelt inte dyker upp, men också att folk reser mer eller har karens i samband med piercing eller tatuering. Görel Edgren tror att givarens erfarenheter har stor betydelse för motivationen att ge blod.
- Många av de som ger blod gör det för att de själv eller någon nära anhörig vid något tillfälle varit i akut behov av blod. Då ser de plötsligt ett sammanhang och får en helt annan förståelse för hur viktigt det är att lämna blod.