• Rektor Helena Wikström har precis fått ritningen på hur den nya skolbyggnaden skulle kunna se ut - en riktig drömskola, enligt Wikström. Innan årets slut hoppas hon att utbygget av Sjöstadens skola och förskolan Gertrud kan komma igång. Foto: Lena Dahlberg
  • I dagsläget används tre byggnader för att bedriva förskola och skola, förutom huset i bild även paviljongen till höger och ett mindre stenhus. Den nya huskroppen kommer att byggas till vänster om det stora stenhuset. ”Det bästa är att den nya lokalen blir perfekt anpassad till vår verksamhet”, säger Helena Wikström.

Sjöstadens skola och förskolan Gertrud växer

Rektor Helena Wikström: ”Nu väntar vi bara på bygglov”

Förskolan Gertrud och Sjöstadens skola är minst sagt trångbodda. 70 förskolebarn är just nu tillfälligt fördelade på tre byggnader. Dessutom finns här 65 skolbarn. – Vi har precis fått ritningen till en utbyggnad. Nu hoppas vi på byggstart innan årets slut, säger Helena Wikström.

Helena Wikström är huvudman för skolan och förskolan i Gertrudsvik. Hon och hennes man Jonas Wikström startade verksamheten 2008 och började då med cirka 35 barn i åldern sex till tolv år. Ganska snart tillkom förskolan Gertrud.

Antalet barn har hela tiden ökat och förra läsåret blev det en tillfällig lösning med en paviljong för att lösa lokalbristen.

– Både barn, föräldrar och personal har väntat på att vi ska få till en bättre lösning. Nu kommer vi att bygga en skola anpassad för vår verksamhet.

Många vinster

Sjöstadens skola kommer att byggas ut på baksidan. Byggnaden är tänkt att smälta in i omgivningarna med stenfasad, svart plåttak och stora fönster. Alla, både barn och personal, kommer att finnas i samma hus. Det innebär många vinster, enligt Helena Wikström.

– Vi slipper vägen mellan husen, det blir lättare för personalen att samverka och vi får en stor gemensam samlingsyta med ateljéer, scen och matsal där alla kan mötas.

– Utbyggnaden innebär också att de olika åldersavdelningarna kommer att ha sina egna hemvister och sina egna skolgårdar.

Ingen större ökning

Satsningen på skolan och förskolan innebär inte att antalet barn kommer att öka nämnvärt.

– Vi kanske kan ta emot runt 20 barn till, men inte mer. Ambitionen är egentligen inte att växa. Istället vill vi vara den absolut bästa Reggio Emilia-skolan någonsin.