• Caroline Karlsson är jurist på LRF Konsult.

Se om ditt hus

Vad händer vid skilsmässa eller dödsfall?

Är du nybliven husägare och har flyttat in med både sambo och barn? Är det era barn eller din partners? Vad händer om någon av er skulle dö? Även när lyckan är som störst är det viktigt att tänka ett steg längre.

Det finns många olika exempel på hur familjeförhållanden kan se ut och hur det kan bli vid skilsmässor eller dödsfall. Här berättar Caroline Karlsson, jurist på LRF Konsult i Västervik, om några tänkbara fall.

– Alla familjesituationer ser olika ut. För att kartlägga vad som händer i en specifik familj ska man alltid rådgöra med en jurist.

1.Calle och Anna är sambo och köper ett hus avsett för gemensam användning. Om Calle dör har Anna rätt att begära bodelning, trots att Calle står som ägare.

– Huset köptes för att användas gemensamt och omfattas därför av sambolagen, förklarar Caroline. Om Calle däremot ägt huset själv en tid innan Anna flyttade in, har hon inte rätt att få halva huset vid bodelning, även om de bott tillsammans i många år.

2.Calle och Anna är sambo i ett hus de skaffat för gemensam användning. De har barn tillsammans. Calle dör.

– Anna har då bara rätt till halva huset och bohaget. Den andra halvan ärver barnen. Det går att skriva ett testamente, men barnen har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvet efter sin pappa.

– Om bilen, båten och sommarstugan stod på Calle går det till barnen. Det ingår ej i bodelningen.

3.Calle och Anna är gifta med gemensamma barn. Calle dör. De gemensamma barnen ärver normalt sin del först när båda föräldrarna är döda.

– Om barnen däremot är Calles barn från ett tidigare förhållande har de rätt att få ut sitt arv direkt vid hans bortgång. Finns inget testamente skrivet ärver Calles barn hela hans kvarlåtenskap efter bodelningen.

Ta reda på vad som händer

Enligt Caroline Karlsson är detta med bodelning vid skilsmässor och dödsfall ett högaktuellt ämne där det är viktigt att ta reda på fakta för att kunna fatta rätt beslut.

–Det är många som investerar mycket pengar i en bostad. Det är idag också vanligt med samboförhållanden och olika typer av familjekonstellationer, särkullbarn till exempel. Då är det viktigt att veta vad som gäller rent juridiskt.

Ev citat:

”Se till att ni har papper som håller rent juridiskt, annars finns det en risk att ni tror att ni är skyddade fast ni inte är det”