• Marie Schmid, verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård. Foto: Lena Dahlberg

Samlingspunkten för hemsjukvården

I samband med att hemsjukvården övergick i kommunens ansvar den 1 januari 2008 inrättades en egen enhet för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Den ligger sedan oktober 2008 i Gertrudsvik.

Här har cirka 70 personer sin arbetsplats. Därmed är huset som rymmer kommunens hälso- och sjukvård den näst största arbetsplatsen i Gertrudsvik. Endast kriminalvården har fler anställda.

– Det är enbart den administrativa delen av verksamheten som sker här, säger verksamhetschef Marie Schmid. Vården sker alltid hemma hos patienten eller inom kommunens särskilda boenden.

Historiens vingslag

Det gamla stenhuset har sin egen historia, precis som alla de andra husen från sjukhuset Sankta Gertruds tid.

– Från början har det bedrivits vård av psykiskt sjuka här, men det har även funnits sjukhusbibliotek, folktandvård och sjuksköterskeutbildning i huset.

Nu är lokalerna istället utgångspunkt för kommunens sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Planerar och dokumenterar

De olika yrkesgrupperna jobbar i team, både med sjukvård och rehabilitering, och utgår från Gertrudsvik dygnet runt. I ett annat hus på området finns ett buffertförråd för olika hjälpmedel.

– Det här huset är basen för teamen, säger Marie Schmid. Här samlas vi och planerar, fördelar arbetsuppgifter och dokumenterar.

– Det är ett mycket trevligt hus att ha som arbetsplats. Dessutom i ett vackert område.