Rosa Bandet – symbol för bröstcancer

Varje år får 7500 personer i Sverige veta att de har bröstcancer, den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige. Drygt 80 procent botas av alla som drabbas av bröstcancer.

Upptäckten av bröstcancer i ett tidigt skede ökar chansen att bli frisk. Därför är det viktigt att regelbundet känna igenom sina bröst samt gå på mammografi när man blir kallad.

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj bekämpar cancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap om bröstcancer och väcka opinion kring viktiga frågor.

Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in närmare 404 miljoner kronor.

Källa: Cancerfonden