• Ingvar Norén har varit vd för Resinit sedan 1988. Utvecklingen har gått från tillverkning av fenolhartsskivor 1936 till modern och avancerad plastbearbetning till bland annat den medicintekniska industrin. Här en produkt som används för lägesbestämning av huvudet i en datortomograf. Foto: Lena Dahlberg
  • Lars Karlsson sköter en svarv som bland annat tillverkar plastdetaljer som används inom oljeborrning. ”Den här saken måste tåla temperaturer på 270 grader”.
  • Ingvar Norén har varit vd för Resinit sedan 1988.

Resinit - avancerad bearbetningsindustri inom plast

”Vi jobbar med framtidens material”

Säg Resinit och många associerar fortfarande till en slitsam, smutsig och illaluktande industrimiljö. Men det var länge sedan. – Vi är idag mer av en avancerad mekanisk verkstad där det krävs specialkunskaper inom många områden, säger vd Ingvar Norén.

En modern maskinpark med CNC-styrda bearbetningsmaskiner. Kunder som efterfrågar speciallösningar inom så vitt skilda områden som medicinteknik och oljeborrning. Äldre Västerviksbor skulle nog inte känna igen sig om de kom tillbaka till sin gamla arbetsplats.

– Förr sa man att ”det går att känna på lukten om någon jobbade på Resinit”, säger Ingvar Norén. Men sedan många år tillbaka är industrimiljön ren och arbetsuppgifterna kräver specifik utbildning. Något som kan bli ett problem i framtiden.

Höga krav

Resinit arbetar endast med små serier i storleksordningen 1-500. Många av beställningarna kräver en hel del problemlösning och de som jobbar ställs ofta inför tekniska utmaningar.

– Det är rena rama ingenjörskonsten ibland. Vi har valt att specialisera oss och är numera ett av få företag med den här kunskapen. Vi vill också sprida oss mot många olika kunder. Stora serier till ett fåtal kunder gör oss mer sårbara.

– Vi tillverkar bland annat plastdetaljer som används inom medicinteknik. Det här är kunder som ställer väldigt höga krav på både produkt och dokumentation.

Plast ökar

Ingvar Norén ser ljust på framtiden. Många branscher som använder sig av plast kommer tvingas till en större noggrannhet när det gäller kvalitet och dokumentation.

– Vi läser dagligen om farliga kemikalier som läcker ut från plast. Livsmedelsindustrin är en sådan bransch. Det öppnar sig en gigantisk marknad framöver för här finns det godkända plaster.

– Energiöverföring, försvarsteknik, medicinteknik och specialindustri är andra områden där plastdetaljer ökar.

Söker ungdomar

Resinit har en årlig omsättning på cirka 60 miljoner kronor och 43 anställda. Vilka som arbetar i produktionen och vilka som är tjänstemän är en förlegad indelning, menar Ingvar Norén.

– Många här jobbar med både och. Fortfarande har många ungdomar fördomar om industrin. Vi välkomnar studiebesök för att visa hur det ser ut i en modern industrimiljö och för att inspirera fler att söka sig till oss.

 

Citat:

”Förr jobbade man med händerna inom industrin – nu är det mer med huvudet”

 

Fakta Ingvar Norén

Bor: villa i ”Tändsticksområdet”

Familj: sambo med Kristina, två bonusbarn, tre barnbarn

Gör: vd för Resinit sedan 1988, en industri som startade i Västervik 1936 och som idag ägs av den privatägda koncernen  XANO

Intressen: segla med träbåten, hunden, trädgården och naturen