• Håkan Persson, brandmästare, och Jakob Dahlquist, brandingenjör och ansvarig för det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten.

Räddningstjänsten vill informera och förebygga

”Vi kommer att finnas med under Karnevalen”

Att släcka bränder och rädda människor i nöd är givetvis en mycket viktig del av räddningstjänstens arbete. Men inte den som tar mest tid i anspråk. – Vi jobbar väldigt mycket med att informera, utbilda och förebygga, säger Jakob Dahlquist.

De små förskolebarnen kikar nyfiket in i brandbilen, får sedan provsitta och lyssnar noga på vad brandmännen säger.

En grupp lärare, klädda i overaller och hjälmar, är på väg till baksidan av brandstationen där övningar i att släcka bränder ska ske. En annan dag får deras elever en genomgång i skolan när det gäller vikten av att kunna rädda, larma och släcka.

– Studiebesök på stationen, uppdragsutbildningar och förebyggande arbete på till exempel arbetsplatser är en stor och viktig del av vårt uppdrag. Vi utbildar tio procent av Västerviks befolkning varje år, säger Jakob Dahlquist som är ansvarig för det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten.

Bra med mycket folk

I det förebyggande arbetet ingår även att visa sig för allmänheten, informera och svara på frågor. Stora evenemang är därför lämpliga platser att vara på.

– Dels finns vi på plats om något händer, dels finns det många som kan ta del av vår information. Vi kommer att vara med under både Visfestivalen, Skärgårdsfestivalen och Karnevalen, säger Håkan Persson.

– Men om vi får larm prioriterar vi givetvis det.

Lena Dahlberg