Pestens tid i Västervik

Månadens föremål är ett örhänge av gul metall med en blå glaspärla som minner om en förfärlig tid i Västerviks historia.

Hösten 1708 publicerades på Rådstugan en skrivelse från Stockholm som varnade för att pestsmittan nu hotade Sverige.

Det skulle dock dröja två år innan den nådde Västervik.

1710 skördades det första offret för pesten i staden och magistraten vidtog genast åtgärder genom att bomma igen norra tullporten. Endast den västra, längst upp på Storgatan var öppen för resande men ingen släpptes in innan de noga hade fått redogöra för sitt hälsotillstånd.

Sjukdomen härjade våldsamt under 1711 och sammanlagt skördades mer än 300 dödsoffer.

Det låg på magistratens ansvar att måla kors på portar där samtliga familjemedlemmar dött av pesten. De försökte även med en form av primitiv desinficering genom att gräva en grop på torget "till rökning" där alla som kom till staden med varor skulle infinna sig, detta var föga effektivt.

Till begravningsplats skaffades först en kålgårdslycka utanför staden. Den visade sig ganska snart otillräcklig och mer plats behövdes. Då skänkte arvingar till tidigare borgmästaren Hans Bauman en äng utanför södra porten. Detta är numera gårdsplanen, området och parkeringen vid Ellen Key-skolan.

Då det tydligen ansågs mindre hedrande att begravas på en pestkyrkogård så var det många anhöriga som "hemligen döda utur husen stjäla och på andra ställen nedsätta". Detta försökte magistraten med stor makt få ett slut på.

Under dessa år måste Västervik ha gett ett övergivet och skrämmande intryck. Skepp som kom med varor fick lossa dessa ute i Spårösund och bönderna var av landshövdingen förbjudna att kontakta invånarna i staden på andra ställen än i köpingarna.

Örhänget, ett fynd från pestkyrkogården, lämnades till Västerviks Museum 1930 och tillsammans med det ett visitkort med texten "Öronring funnen av Per Andeberg vid grundgräfning till stora trappan vid Westerviks Slöjdskola 1879 på cirka 2 fots djup i jorden vid en dödskalle med svart kvinnohår. Försäkras 6/3-1930 Per Andeberg". Vad som hände med skelettfyndet vet vi inte.

Slöjdskolan började byggas 1879 och stod klar på hösten 1880 på platsen där Apoteket Lejonet nu ligger.

Örhänget finns utställt under en månads tid på Västerviks Museum.