• Jan Helleblad och Hans Gustavsson öppnar anläggning för hantering av viltkött i Gertrudsvik.

Öppnar central för viltkött i Gertrudsvik

Tar emot och säljer kött från klövvilt

I mitten av oktober blir det en helt ny verksamhet i Gertrudsvik. Det är Jan Helleblad och Hans Gustavsson som öppnar en vilthanteringsanläggning. – Viltkött ligger i tiden och vi vet att efterfrågan är stor. Därför tar vi det här steget och öppnar ”Viltkött i Tjust AB”.

Jan Helleblad och Hans Gustavsson har jagat tillsammans i många år och länge pratat om att öppna en central för hantering av viltkött.

– Vi kommer att ta emot och hantera kött från kronvilt, dovvilt, älg, rådjur och vildsvin. Man ska kunna beställa via nätet och hämta ut i lokalen. Det blir alltså ingen butik i egentlig mening, säger Jan Helleblad.

Stort intresse

Företaget har varit i kontakt med butikskedjor i både Småland och Östergötland och intresset för att ta in viltkött i sortimentet är stort.

– Vi har fått väldigt bra respons, säger Jan Helleblad.

I ett första skede vänder sig företaget till butiker, men privatpersoner är också välkomna.

– Vi mjukstartar för att känna av marknaden och fortsätter med våra ordinarie arbeten.

– I förlängningen hoppas vi kunna anställa och ha mer regelbungna öppettider, säger Jan Helleblad.