Olika typer av diabetes

Insulin är ett hormon som reglerar halten av socker i blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin. Det gör att blodsockret höjs och kroppen måste tillföras extra insulin varje dag.

Typ 1-diabetes brukar komma tidigt i livet och kallas därför också för barn- eller ungdomsdiabetes. Sjukdomen kommer snabbt och kräver behandling direkt.

Typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes är vanligast och kommer oftast i vuxen ålder. Det insulin kroppen producerar räcker inte till. Sjukdomen kan vara ärftlig, men levnadsvanor spelar också in. Övervikt, stress och rökning ökar risken.

Genom att motionera och äta hälsosamt kan man förebygga och i viss mån behandla sjukdomen.

Källa: Vårdguiden