• Ulf Petersén med hundarna Atlas och Izor samt Karl Eric Gunnarsson, ordförande i Västerviks södra jaktvårdskrets. Foto: Lena Dahlberg

Nya grepp för effektivare vildsvinsjakt

Samtida jakt under två dagar ska ge bättre avskjutning

Nu har jägarna och lantbrukarna i samråd dragit upp nya riktlinjer för hur vildsvinen bäst ska hållas under kontroll. – Vi hoppas att så många som möjligt av de 170 jaktlagen kommer att gå ut den 26 oktober och 7 december. Syftet är en effektiv vildsvinsjakt, säger Karl Eric Gunnarsson, ordförande för Västerviks södra jaktvårdskrets.

Lantbrukarnas problem med vildsvin är vida känt vid det här laget. Nu har Jägareförbundet Västerviks södra jaktvårdskrets och LRF kommungrupp i Västervik tillsammans dragit upp riktlinjerna för en effektivare vildsvinsjakt och begränsning av överutfodring.

– Tanken är att så många som möjligt av våra 170 jaktlag ska vara ute samtidigt de här två dagarna. Det ska helst inte bli några vita fläckar på kartan där vildsvinen kan gömma sig, säger Ulf Petersén, vice ordförande.

– Strävan ska vara att skjuta gris, men det är givetvis upp till varje jaktlag att bestämma över om även annat vilt ska skjutas.

Snabb reproduktion

Karl Eric Gunnarsson och Ulf Petersén hoppas på ett bra samarbete och ett bra resultat.

– Det gäller att jakten är effektiv eftersom grisar reproducerar sig snabbt. Tillväxten är cirka 28 procent per år.

– Eftersom det här är första gången vi genomför något liknande hoppas vi få värdefull erfarenhet från den 26 oktober att ta med till den 7 december. Framförallt hoppas vi på ett bra underlag för hur vi ska lägga upp nästa jaktår, avslutar Karl Eric Gunnarsson.