• Jordlöparen är en långbent och snabb jägare som äter bladlöss i spannmål. Foto: Louis Vimarlund

Ny app om nyttodjur

Nya appar för många olika ändamål och intressen dyker ständigt upp. Nu presenterar Jordbruksverket nyttiga insekter och spindeldjur i en ny app.

Alla insekter i odlingarna är inte skadliga. Det finns små ”rovdjur” som gör stor nytta genom att äta upp bladlöss och andra skadedjur i odlingarna.

I appen Nyttodjur finns både kända och okända nyttodjur beskrivna. Nyckelpigor och spindlar är kända för att jaga och äta skadeinsekter, medan andra gör nytta i det fördolda.

Med hjälp av bilderna i appen  kan lantbrukarna lära sig skilja nyttodjuren från skadedjuren. 

Appen har tagits fram inom projektet Mångfald på slätten. Syftet är att öka den biologiska mångfalden i områden med intensiv jordbruksproduktion.

Källa: Jordbruksverket