• Jessica H Gustavsson är ny som föreståndare på Västerviks Teater & Konferens. Hennes uppdrag är att göra verksamheten vinstdrivande, något den inte varit tidigare. Foto: Lena Dahlberg
  • Bättre skyltning och information samt en uppfräschning av entré och foajé. Det är några av de förbättringar som kommer att ske framöver hos Västerviks Teater & Konferens.

Nu gäller nya tag för ”Bryggaren”

”En motor som drar folk till Västervik”

Västerviks Teater & Konferens, före detta Bryggaren, ska vända förluster till vinst. Det är Jessica H Gustavssons viktigaste uppdrag i den nya tjänsten som föreståndare för de centralt belägna teater- och konferenslokalerna vid Spötorget.

Jessica H Gustavsson har tidigare arbetat med evenemang av olika slag, bland annat som en av arrangörerna till Karnevalen. Sedan augusti är hennes uppdrag att göra Västerviks Teater & Konferens till en vinstdrivande verksamhet.

– Det har tyvärr inte varit så tidigare. Bland annat därför att priserna inte har varit marknadsmässiga. Men det är en lång väg dit. Vi har en treårsplan där vi bland annat ska justera priserna samt sälja in fler evenemang till lokalerna.

– Föreningar och skolor kommer dock även i fortsättningen få väldigt förmånliga priser.

Nya åtgärder

Nytt namn, ny profil, egen webbplats, bättre skyltning och information samt en uppfräschning av entré och foajé. Så småningom även en digitalisering för att bland annat kunna livesända konserter. Det är några av åtgärderna för att synas bättre i marknadsföringen, sälja in lokalerna samt locka publik till olika arrangemang.

– Vi ska vara en stor motor som drar turister och affärskonferenser till Västervik. Men vi ska också vara viktiga för närregionen.

– Förutom Västerviks Teater & Konferens får jag även tillgång att hyra ut ishallen, sporthallen och Bökensved. Det ger många möjligheter.