• Elin Hemmingsson hör nästan lika bra som resten av familjen. Tack vare sina CI. Här med pappa Andreas Hemmingsson, mamma Maria Hemmingsson och storebror Martin Åberg. Foto: Lena Dahlberg
  • Elin Hemmingsson har en processor bakom örat. Den är kopplad till en sändare som har kontakt med en mottagare i huvudet. Via en elektrod går signaler till hörselnerven.

Nästan döv utan hörselimplantat

Elin – en vanlig tjej med en ovanlig nedsättning

Hemma hos familjen Hemmingsson i Västervik ser det ut som i många andra barnfamiljer. 13-åriga Martin hänger vid tv:n och 6-åriga Elin vill gärna visa och berätta om sina teckningar.

Men när Elin var bebis visste inte hennes föräldrar hur mycket hon egentligen hörde, och vad det skulle innebära för hennes framtid.

– Elin var gravt hörselskadad på ena örat och måttligt hörselskadad på det andra . Antagligen skulle hennes tal inte blivit fullt utvecklat.

”Om jag vill ha det lite tystare på morgonen, då tar jag av mig ett CI”. Elin Hemmingsson kan vara full av bus när hon vill, men för det mesta är hon en sprallig, glad och pratsam liten tjej. Med ovanliga ”saker” bakom öronen.

– Elin har så kallade Cochleaimplantat, CI, berättar föräldrarna Andreas och Maria Hemmingsson. De gör att hon hör på konstgjord väg. Utan dem skulle hon vara helt beroende av teckenspråk. Hon skulle inte heller ha ett utvecklat talspråk.

Dystert besked

När Elin föddes i september 2007 hade sjukvården ganska nyligen börjat med hörseltest på nyfödda.

–Men vi fick inte klartecken från något av Elins öron, säger Andreas Hemmingsson. Vi fick åka till Kalmar, men inte heller där kunde vi få tillräckligt tydliga svar på genomföra tester.

– Till slut fick vi remiss till Linköping där Elin sövdes. Då var hon ungefär fem månader. Det visade sig att hon hade måttligt nedsatt hörsel på ena örat och var gravt hörselskadad på det andra.

– Vi fick information om att Elin skulle få hörapparat, men att det även fanns ny teknik som kanske kunde bli aktuell, CI-implantat.

Hörapparat

När Elin var ett halvår fick hon hörapparater på båda öronen. Något som är viktigt att komma igång med så fort som möjligt.

– Bebisar lär av alla ljud de hör, hela tiden, säger Maria Hemmingsson. Den som inte hör korrekt hamnar efter i språkutvecklingen.

Elin hade hörapparat på båda öronen under cirka 1,5 års tid, men familjen märkte att hon hörde sämre och sämre.

– Vi fick remiss till Linköping och frågade efter CI. Elin röntgades för att kontrollera att förutsättningarna var de rätta och fler hörseltest gjordes.

Opererad som tvååring

I augusti 2009 fick Elin ett CI inopererat. Och det var som om en helt ny värld öppnade sig.

– Hon blev rädd för alla ljud – och grät. Vi grät istället av glädje för att hon hörde.

– Det var förstås ovant i början och hon ville inte ha apparaten, men hon vande sig.

Ett år senare fick Elin ett CI även på det andra örat, som successivt hade försämrats. Hon kom snabbt ifatt språkmässigt och går på kontroller var sjätte månad i Linköping.

– Vi är mycket tacksamma för att den här möjligheten finns. Utan CI hör hon ingenting.

Vanlig skola

Elin ska börja ettan till hösten och går i vanlig förskolegrupp. Hon har assistent eftersom det är jobbigt att vara i stor grupp hela tiden, säger Maria Hemmingsson.

– En dag för ett normalt hörande barn är som 1,5 dag för Elin. Hon behöver koncentrera sig mer och kombinerar det hon hör med att läsa på läpparna.

– Hon lär sig också ”tecken som stöd” eftersom det finns tillfällen när ett CI inte är lämpligt, i simhallen till exempel.

– Hela Elins liv, och vårt, hade varit annorlunda utan hörselimplantat. Vi blir fortfarande förvånade över hur bra hon hör!

Citat: ”Hela Elins liv, och vårt, hade varit annorlunda utan hörselimplantat. Vi blir fortfarande förvånade över hur bra hon hör!”

Fakta

Hörselnedsättningen beror ofta på att hårcellerna i den spiralformade snäckan (cochlea) i innerörat, är skadade. Ljudvågorna kan då inte fortplanta sig till hörselnerven.

Ett av tusen barn drabbas av den här typen av hörselnedsättning. En skada som kan förvärras med tiden.

CI, Cochleaimplantat, är ett tekniskt hjälpmedel som kan återskapa hörseln, för både döva och gravt hörselskadade, för barn och vuxna.

Bakom örat har den hörselskadade en processor och en sändarspole, som med hjälp av en magnet kopplas till mottagaren under huden. Mottagaren är kopplad till en elektrod i snäckan, som ger signaler till hörselnerven