• Adam Dahlberg kan nu erbjuda gårdskött från Wirums säteri. Jerseydjuren körs till Brantestad där de både slaktas, styckas och paketeras för att sedan hämtas i Wirum efter beställning.
  • Kött från jersey är både smakrikt och mört, enligt Adam Dahlberg. Foto: Wirum

Närproducerat jerseykött på menyn

Medan den ena köttskandalen efter den andra debatteras i media och bland folk på gatan finns det de som gör slag i saken och tar fram det vi kunder vill ha. Kött som fötts upp lokalt och där lantbrukaren har kontroll över alla led.

Adam och Emma Dahlberg på Wirums säteri har länge haft tankar på att kunna sälja förädlat kött från gården.

- Jerseykorna är små och egentligen framavlade för mjölkproduktion, men köttet har visat sig vara väldigt mört och smakrikt. När vi säljer djur till slakt ”försvinner” de i mängden av olika köttraser. Kött från jersey kommer helt enkelt inte till sin rätt i den storskaliga köttindustrin. Det tycker vi är synd, säger Adam Dahlberg.

Beställer i förväg

När Håkan Jonsson ”Glada grisar” i Brantestad startade eget gårdsslakteri för ett tag sedan kände Adam och Emma att förutsättningarna fanns för att börja med eget gårdskött.

- Många konsumenter vill veta var köttet kommer ifrån. Nu kan vi erbjuda kött från Wirum som slaktas, styckas och paketeras i Brantestad efter att vi själva kört djuren dit. Kunderna beställer i förväg och hämtar sedan köttet här hos oss.

- Det har länge funnits en efterfrågan på kött från Wirum. Nu är vi där – något vi är mycket stolta över!

Lena Dahlberg

”Vi vill kunna erbjuda ett kött där vi har koll på alla led i produktionen”