• Hamngatan är för trång för att cyklister och bilar ska samsas på den, skriver urban Karlsson i ett medborgarförslag. Foto: Anders Sjögren

Medborgarförslag om cykeltrafik

”Led om cykeltrafiken från Hamngatan”

Urban Karlsson från Västervik, har lämnat in ett medborgarförslag, där han föreslår att cykeltrafiken leds om från Hamngatan över till Rådhusgatan. Det var just där som det i tisdags inträffade en svår olycka där en kvinna blev allvarigt skadad.
Urban Karlsson anser att Hamngatan är för smal för att oskyddade trafikanter ska färdas där. Det finns en smal trottoar som knappt räcker till för fotgängare.
–Gör ett nytt övergångsställe vid Rådhusgatans utfart på Hamngatan och led över cykeltrafiken till Rådhusgatan. Tillåt cykeltrafik i båda riktningarna på Rådhusgatan precis som på Västra Kyrkogatan, skriver han i sitt medborgarförslag.