• Mattias Vernersson och Kalle Skogsberg jobbar som ungdomscoacher på ungdomsuppföljningen.

Mattias och Kalle är ungdomscoacher

Mattias Vernersson och Kalle Skogsberg jobbar på Ungdomsuppföljningen i Västervik. En frivillig stödverksamhet som är till för de ungdomar som hoppat av gymnasiala studier, eller som aldrig påbörjat några. - Vi jobbar med att hitta individuella lösningar. Det kan handla om jobb eller en väg in i studierna igen, säger Mattias Vernersson. Projekt ”Plug-in”

Enligt Skollagen är kommuner skyldiga att hålla sig informerade om hur ungdomar i åldern 16 till 20 år är sysselsatta. De som inte fått slutbetyg från gymnasiet måste följas upp och erbjudas stöd.

- Det kan se väldigt olika ut när det gäller anledningen till att någon inte studerar på gymnasienivå. En del kan vara skoltrötta. Andra kan vara sjuka eller gjort felval när det gäller studierna. En del saknar kompletta grundskolebetyg, medan andra kan ha fullgoda betyg, säger Mattias Vernersson.

- Gemensamt är att de behöver stöttning för att kunna gå vidare. Vi kan hjälpa dem med många olika sorters kontakter – det är ungdomarna som bestämmer vilka.

Skräddarsydda lösningar

I Västerviks kommun är det mellan 80 och 120 tjejer och killar som står utanför gymnasiet. De har hoppat av eller aldrig påbörjat studierna.

- Förra året jobbade vi aktivt med 45 ungdomar. De flesta kunde vi hjälpa till praktik, arbete eller studier.

Mattias Vernersson och Kalle Skogsberg är mycket noga med att påpeka att lösningarna är skräddarsydda efter varje individs behov.

- Det kan se väldigt olika ut. Det kräver också en hel del nytänk från vår sida eftersom det inte finns några mallar eller givna lösningar att gå efter.

Tar sig tid

Hur kommer det sig då att Ungdomsuppföjningen kanske lyckas där andra går bet i att motivera och hjälpa de här ungdomarna?

- Vi möter upp dem där de känner sig trygga och kan vara sig själva. Det betyder mycket att vi visar att vi tar oss tid att komma till dem, i deras miljö.

- Blir de bara lyssnade till märker man att de oftast har ett mål med sitt liv, förhoppningsvis kan vi hjälpa dem att nå det, säger Kalle Skogsberg.

Lena Dahlberg

I ett nytt projekt ska ungdomsuppföljningen och gymnasieskolan samarbeta för att hitta metoder för att fler ungdomar ska gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. Projektet ska även titta på hur de ungdomar som hoppar av gymnasiet ska mötas upp.

- ”Plug-in” är Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avhopp från gymnasieskolan. Här i Västervik startar ”Plug-in” nu i mars och pågår till och med december, säger Mattias Vernersson, ungdomscoach.