• Mats Halling är floraväktare och håller koll på en del ovanliga växter i kommunen. Här letar han ärtvicker. Foto: Lena Dahlberg

Mats vaktar sällsynt flora

Vad är nu en floraväktare? Någon som vaktar blommor kanske? Ja, lite förenklat kan det uttryckas så. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som bevakar hotade växter och växtplatser. – Det finns ett nationellt nätverk. Här i Kalmar län är det Åke Rühling som är ansvarig, berättar Mats Halling, en av få floraväktare i kommunen.

Mats Halling, vd för Hushållningssällskapet i Kalmar, Kronoberg och Blekinge, har ett stort intresse för flora och fauna. Han har en bakgrund som växtodlingsagronom och har på senare tid tagit upp sitt intresse för växter genom att vara en av våra floraväktare.

– Det är ett roligt sätt att hålla liv i gamla kunskaper. Det finns tyvärr inte många aktiva kunniga botaniker kvar. Några av våra mest namnkunniga, Roger Karlsson och Gunvald Bruce, börjar dra sig tillbaka och det behövs fler som hjälper till att bevara och föra kunskap vidare.

Rariteter i Västervik

Mats Halling har ansvaret att se över två växtlokaler i Västerviks kommun.

– Jag tittar bland annat efter ärtvicker. Det är en ganska ovanlig art på riksnivå, men i Västerviks kommun finns den på två platser. Bland annat vid Borghultesjön utanför Gamleby.

Vid Marsbäcken finns en annan växt att vara uppmärksam på.

– Här finns gott om skogslysing, säger Mats Halling och visar på en grön matta med gula små blommor.

– Men växten är sällsynt. I Sverige finns den bara i Skåne och här i Västervik.

All anledning att vakta och hålla koll alltså. Blir du inspirerad? Kontakta gärna Mats Halling.