• Ulrika Pecher är projektledare för Marsbäcken till februari 2014. Hennes uppgift är att hitta sponsorer och fler hyresgäster. Pengar behövs för att gården ska kunna renoveras.Foto: Lena Dahlberg
  • Marsbäcken har en lång tradition av olika sorters lägerverksamhet. Om inte husen renoveras kommer det bli svårt att hyra ut till föreningar, skolor och andra som vill komma ut nära naturen.
  • Gården är omgiven av både vatten, ängar och skog. Här en vacker lövskogskulle, där en utekyrka döljer sig på andra sidan.

Marsbäckens lägerverksamhet i fara

”Gården förfaller om inte något görs”

Marsbäcken är en plats där det arrangerats olika sorters lägerverksamhet sedan början av 1960-talet. För att gården även i fortsättningen ska vara en plats för föreningsverksamhet behövs en rejäl upprustning. – Vi behöver sponsorer och andra som kan tänka sig bidra med pengar, säger projektledare Ulrika Pecher.

Friluftsgården Marsbäcken ligger vid Gamlebyviken, omgiven av öppna gräsytor, hagar och vacker lövskog. En värdefull oas för alla lägerungdomar och skolor som regelbundet besöker platsen. Ulrika Pecher har många planer för hur gården ska användas framöver.

– Vi vill bredda lägerverksamheten men även att gården ska bli ett utflyktsmål för barnfamiljer som vill komma ut i naturen.

Vill inte sälja

Under somrarna driver Stiftelsen Marsbäcken handikappläger på gården. Det är också många scouter som samlas här, både för att utbilda ledare och som lägerplats. Dessutom utnyttjas området av andra föreningar och skolor.

– Marsbäckens Scoutkår bildades för ett par år sedan, säger Ulrika Pecher som är en av ledarna.

– Vi märkte att ingen skötte om fastigheten, den förfaller sakta men säkert. Efter kontakt med stiftelsen fick vi veta att de helst vill att någon annan fortsätter driva verksamheten vidare här, eller att den säljs. Det vill inte vi. Risken är att gården blir privatägd och då mister allmänheten tillträde hit.

Rejäla summor

I maj fick Föreningar i Tjust i uppdrag av stiftelsen att se över möjligheten att driva gården vidare i föreningssyfte.

– Vi har fått projektpengar från Sparbanksstiftelsen och Kustlandet som räcker till februari 2014. Fram till dess är det meningen att vi ska hitta sponsorer och fler hyresgäster. Pengar behövs för att kunna renovera.

– Men det behövs rejäla summor eftersom allt måste ses över, framför allt kök, badrum och fasader. Det värsta är att det blir en ond cirkel. Det är svårt att hyra ut när skicket inte är det bästa.

 

Citat:

”Idéer när det gäller aktiviteter saknas inte, men gården måste rustas om någon ska vilja komma hit.”