• Maya Ljungblad, kassör, och Annika Källmark, ordförande i Ladies Circle 43, som klubben heter i Västervik. Till hösten planerar de för 70-årsfirande. Foto: Lena Dahlberg

Ladies Circle firar 70-årsjubileum

Under 2017 jubilerar ett av Sveriges största nätverk för unga kvinnor – Ladies Circle. Det är 70 år sedan den internationella organisationen bildades, något som även kommer uppmärksammas i Västervik.

Annika Källmark är ordförande i Ladies Circle 43, som Västerviksklubben heter. Det är en av de 149 klubbar som Ladies Circle Sverige består av.

– I hela Sverige är vi drygt 1 650 medlemmar, i Västervik just nu bara tio. Vi är inne i ett generationsskifte, men räknar med att bli fler framöver.

Arbetar med välgörenhet

Ladies Circle, där medlemmarna är mellan 18 och 45 år, bildades i Sverige 1947 med syfte att öka unga kvinnors synlighet och ge dem möjligheter till utveckling.

– Medlemmarna får möjlighet att möta kvinnor över hela Sverige, men även från andra länder. Vi lär oss av varandra, utbyter erfarenheter och nätverkar på så sätt över hela världen, säger Maya Ljungblad som är kassör.

Välgörenhet av olika slag är en stor del av det ideella arbetet inom LC. De senaste projekten har handlat om insamlingar till bland annat Nepal och barndiabetesfonden.

– Vi har möten varannan torsdag. Vi genomför till exempel företagsbesök, föreläsningar och olika fysiska aktiviteter, säger Annika Källmark.

Firar under hösten

Den som vill bli medlem i LC måste bli inbjuden av någon som redan är medlem.

– Men för att delta i våra aktiviteter måste man inte vara medlem, det går bra att komma som inbjuden gäst vid enstaka tillfällen också, säger Maya Ljungblad.

Som medlem väljer man hur aktiv man vill vara. Det går bra att enbart verka lokalt, men det finns möjligheter att vara aktiv såväl nationellt som internationellt.

LC Västervik planerar att uppmärksamma 70-årsjubileumet någon gång under hösten.

– Allt är inte spikat ännu, men vi kommer att synas på ett eller annat sätt, utlovar Maya Ljungblad och Annika Källmark.