• Tony Wärdig och Ulf Andersson är några av ledarna som håller kurser inom området Sjöliv. Foto: Lena Dahlberg
  • I intygsboken kan man samla alla olika behörigheter, till exempel Förarbevis och Kustskepparintyg.

Kurser i sjöliv – både för amatörer och proffs

I Västervik är det många som har båt och skärgård som sitt stora intresse. Kanske är det därför som Medborgarskolans olika kurser inom Sjöliv är så populära. – Att gå en kurs är ju även ett sätt att träffa likasinnade.

Tony Wärdig och Ulf Andersson är båda engagerade i Westerviks Segelsällskap Wikingarna. De är även två av fem kursledare inom området Sjöliv hos Medborgarskolan. Sammanlagt finns ett tiotal olika kurser inom ämnet.

– Det första man börjar med är Förarintyg, sedan finns det hur avancerat som helst. Vi har kurser för olika farvatten, för radio och för den som själv vill meka med sin båt. Vi har även kurser om du ska köra båt i kommersiellt syfte.

Lära från grunden

Den som har en båt som är mindre än tolv gånger fyra meter behöver egentligen inget intyg alls för att framföra den.

– Många som har mindre båtar tycker det är roligt att ta förarintyget ändå. Du får ju bland annat lära dig grunderna i att läsa sjökort och använda kompass. Nödvändigt om den moderna tekniken inte fungerar.

Bland de andra kurserna kan nämnas Kustskepparintyg och Utsjöskepparintyg.

– Då får du kunskaper för att göra längre turer, till exempel till Gotland och längs med Europas kuster.

Man kan även lära sig om både radar och radio, och hur man uppför sig i en kanal. Och för den tekniskt intresserade finns utbildning i båtmekanik.

Stor erfarenhet

Tony Wärdig har varit sjöofficer under hela sitt yrkesverksamma liv, men även haft kurser i Medborgarskolans regi sedan 1970.

– Tidigare har jag varit central utbildningsledare för alla kursledare i hela landet.

– År 2000 hade Medborgarskolan en kurs i Sjöliv per år. Utbudet har verkligen växt!