Kuriosa om Vattentornet

Vattentornet byggdes i nationalromantik stil 1905 och är ritat av vattenbyggnadsingenjör Johan Gustaf Richert (1857-1934). Ursprungligen var det 42 meter högt och med en takkupol i koppar. 1947 ersattes den ursprungliga takkupolen med ett gjutet betongtak. Tornet är nu 36 meter högt och står 23 meter över havet.

Det gamla vattentornet lades ner år 1958 när det nya vattentornet vid infarten till Västervik stod klart.