• Vråstugan med den lilla ladugården och lofthuset ligger vackert inramat av blommande körsbärsträd, björkar och påskliljor. En återblick mer än 200 år bakåt i tiden. Foto: Lena Dahlberg
  • Byggnaderna kommer inte från samma ställe utan är skänkta från olika byar i Tjust. Till friluftsmuseet kom de flesta under en period i början av 1900-talet. Många av dem med en spännande historia.
  • I Vråstugan har många båtsmän med namnet Ankarman bott. Den först kände deltog i Karl den tolftes krig 1741. Den sista Ankarman som bodde här slutade sin tjänstgöring 1893.
  • Lilla Fågeltorpet är från 1700-talet. I sommar ska stugan öppnas upp och användas för diverse aktiviteter. Tanken är att den ska visa en autentisk boendemiljö.
  • Adam Norman är museipedagog och planerar för de aktiviteter som ska genomföras i Lilla Fågeltorpet under sommaren.
  • Smedjan har stockväggar som är flera hundra år gamla, men byggnaden restes på Kulbacken först 2007.
  • Ladugården har en gång tillhört ett båtsmanstorp. Att djuren var små förr i tiden förstår man på de mycket låga dörrarna.

Kulbackens kulturskatter sätter fantasin i rörelse

Körsbärsträd i full blom, skirt ljusgröna björkar och påskliljor här och var bland gräs och stenar. Mitt i all denna försommargrönska ligger de faluröda stockhusen och ruvar på sin historia. Adam Norman är museipedagog och visar gärna runt på Kulbacken. – Tanken är att vi ska inreda några av husen. Vi har mycket som är värt att visa upp.

Kulbacken är ett friluftsmuseum i tiden, där natur, historia och nutid mixas till en trevlig och intressant upplevelse. De äldsta husen har flyttats från gårdar och torp runt om i Tjust. Först till en plats öster om koloniområdet, senare till den plats de har nu.

– Tjustbygdens Kulturhistoriska förening bildades 1917. Det låg i den tidens anda att anlägga friluftsmuseum, och i Västervik fann man Kulbacken som en lämplig plats, säger Adam Norman.

– Kvarnen flyttades hit som första byggnad 1927. Museet byggdes 1933, i samband med Västerviks 500-årsjubileum. Efter det har flera hus flyttats från andra delar av Tjust.

Båtsman Ankarman

På den lilla gården omgärdad av en gärdesgård ligger Vrå-stugan, flyttad 1930 från Hjorted. Den tillhörde ett båtsmanstorp, antagligen byggt under 1700-talets senare hälft.

– Båtsmännen tillhörde Tjust båtsmanskompani, rote nr 99. Den sista som bodde här var Carl Petter Ankarman. Han tog avsked 1893 men fick sedan bo kvar.

– Nu används stugan mest som förråd. Tanken är att det ska bli en utställning här framöver, säger Adam Norman och hukar lite under det låga taket. Mer än 170 centimeter får man inte vara för att kunna gå upprätt.

Små kor

På gården ligger även en loftbod med loftgång. Ett byggnadssätt som var vanligt förr för att spara plats inne. Loftboden är flyttad från torpet Gomåttan, Kärrebo gård, på Norrlandet.

– Här förvarades textilier, redskap och kanske en del mat. Under sommaren användes övervåningen som bostad.

Den låga lilla ladugården, flyttad från Repvassa i Västrum, skvallrar om att 1800-talets kor var betydligt mindre än våra dagars nötkreatur. Äldre tiders jordbruksredskap hänger på väggarna och ett brännjärn med ett ”M” sätter fantasin i rörelse.

Aktiviteter i sommar

Smedjan är ett av de ”nyare” husen på Kulbacken. Den restes 2007 men av timmer som är flera hundra år.

– Den är inredd för att kunna användas och vi utnyttjar den regelbundet i vår verksamhet.

Det minsta huset på Kulbacken är Lilla Fågeltorpet. Det är från 1700-talet och har stått i Västra Eds socken. Här bodde fördubblingsbåtsman Vogel.

– Torpet hade då en stor tillbyggnad längs med ena långsidan. Museet har försökt återställa det i ursprungligt skick.

– I sommar ska delar av torpet göras om till en autentisk boendemiljö, berättar Adam Norman. Vi ska försöka ha en del aktiviteter här, kopplade till sådant man gjorde förr i tiden.