• Birgitta Gustavsson är skogsägare och tycker det är självklart att kunna hantera en motorsåg.

Körkort till husbehov

Nio kursdeltagare, varav tre är kvinnor. Ingen ovanlig syn när det ska hållas kurs i säker skog, enligt Tore Wessman. - Det brukar vara ganska många kvinnor nu för tiden.

Många tänker nog som Annika Deltin. Att kunna hantera en motorsåg när det kniper, både till ved och lite enklare sysslor i skogen, är bra att kunna när man äger skog. Därför bestämde hon sig för att ta motorsågskörkort.

- Jag vill ju lära mig att hantera sågen på ett säkert sätt.

Birgitta Gustavsson har precis fällt en gran. Hon ser också nyttan med kursen.

- Jag är skogsägare och behöver kunna ta hand om lite röjning och fällning själv. Det här är självklart för mig.