• Eivor Åberg vandrar längs med stigen av ölandssten, omgiven av bland annat blomsterkornell och gulbladig korstörne . Här trivs även olika arter av euforbia och taklök. Foto: Lena Dahlberg
  • Trädgårdens framsida ligger mot norr. Den har en stor variation när det gäller höjder, former och nyanser i bladens färger. Längs med kanten växer fjälldaggkåpa, de röda bladen är alunrot. Så småningom blommar hortensian i jättelika klasar, annars är det inte blommande växter som prioriteras hos Eivor Åberg.
  • Lönn är en klar favorit i den Åbergska trädgården. Vackra alla årstider, men ofta som mest färgstarka framåt hösten.
  • Den japanska lönnen Osakazuki har otroligt vackra näsor. Och knallröda blad på hösten.
  • Ännu en liten lönn. Planterad intill lammöron för att båda ska komma till sin rätt. Alunrot i bakgrunden.
  • Vart leder gången månne? Jo till fler upplevelser där den ena färg- och bladkombinationen är än mer fascinerande än den andra.
  • Cotoneaster (oxbär) klär in källartrappans räcke. I bakgrunden är en klätterhortensia på väg att dölja ett annat räcke.

Konstnärlig och kontrastrik trädgård

Bladens färg och form spelar huvudrollen

Det märks att Eivor Åberg är konstnär. Hon tänker i färger och former, lyfter fram en limegrön lönn med hjälp av perukbuskens mörka blad. Låter en ljusgrön pipranka slingra sig fram över en silvergran, släpper loss vildvinet över asfalten och skapar på så sätt en vacker vinröd matta till hösten.

Eivor Åberg har bott i sitt hus i tolv år, de första fem åren ägnade hon åt att få ordning i sin ateljé. Sedan spred sig skaparlustan till utemiljön.

Hon har brutit upp asfalt och skapat grönskande områden med spännande växter i olika nivåer. Baksidans ogräs har ersatts av en vindlande gång med Ölandssten, omgiven av olika arter euforbia, lönnar, korneller, korstörne och funkior. För att nämna några.

Framsidans tidigare gräsyta är nu en terrasserad plantering där ögonen ständigt hittar nya vackra konstellationer.

Men det finns bara ett fåtal blommor i form av liljor, pioner och höstanemon. Istället är det bladens form och färg som spelar huvudrollen.

Och resultatet är fantastiskt vackert. En konstnärsträdgård i färgerna grönt, lime, gult och mörkt violett.

Annorlunda, fascinerande och inspirerande.

Citat: ”Det här är ingen samlarträdgård. Jag vill ha många av varje sort och satsar istället på variation i färg och form.”