• Katarina Persson är arbetsterapeut på Samrehab, Västerviks sjukhus, med fördjupad kunskap när det gäller körkortsutredningar.
  • Tomas Monell och Katarina Persson hjälps åt att bedöma det praktiska körprovet.

Katarina testar lämpligheten för körkort efter sjukdom

Lagen säger att läkare ska anmäla till Transportstyrelsen om det finns tveksamheter i bedömningen av patienter som borde sluta köra bil. I en del fall tar läkaren hjälp av en arbetsterapeut för att få en bedömning av patientens kognitiva förmåga.

Katarina Persson är arbetsterapeut på Samrehab, Västerviks sjukhus, med fördjupad kunskap när det gäller körkortsutredningar. Det är till henne läkarna remitterar de patienter som behöver testas för att se om de klarar fortsatt bilkörning.

– I en del fall tar jag hjälp av Trafikskolan eftersom det även kan behövas ett praktiskt test, säger Katarina Persson som gör ett 40-tal tester per år på patienter hemmahörande i norra delen av Kalmar län.

Även praktiskt körtest

När en patient haft en sjukdom som kan tänkas påverka bilkörningen negativt remitteras ofta personen till Katarina Persson.

– Det kan röra sig om stroke, MS eller demens. Ofta är det äldre personer, men det kan även röra sig om yngre som råkat ut för en olycka till exempel.

Katarina Persson gör tester med både penna, papper och dator. Om testresultatet är otydligt, runt 20 fall per år, tar hon hjälp av Tomas Monell, Västerviks Trafikskola, för att få hjälp att göra en praktisk bedömning.

Ej fler olyckor med äldre

Många patienter är oroliga och spända inför testsituationen, men information och lugnande samtal brukar hjälpa, säger Katarina Persson.

– Vi gör ju det här för patientens bästa. Jag testar bland annat personens rumsuppfattning, snabbhet och uppmärksamhet.

– Man måste komma ihåg att det är lika viktigt att friska får behålla körkortet som att sjuka stoppas. Det kan man göra med hjälp av dessa tester. Det är också viktigt att framhålla att friska äldre inte är överrepresenterade när det gäller olyckor.

Ev citat:

”Om du är orolig som anhörig så kontakta en läkare”