• Julia och Anna Bodjo tränar karnevalssamba till det taktfasta trummandet från Andreas Karlssons surdo.
  • Magnus Karlsson hanterar både visselpipa och repinique. I bakgrunden Anna Bodjo.

Karnevalsförberedelserna är i full gång

En del köper en glittrande top och en svajig hatt och kastar sig ut i karnevalssamban helt spontant. Andra har förberett sig länge vid symaskinen eller dansat höfterna mjuka under hela terminen. Vilken sort är du?

Det taktfast trummandet från en surdo och en repinique hörs långt ut på gatan. Tamburiner, maracas och en visselpipa hjälper till att skapa sambarytmer i en av Mejeriets träningslokaler. Här tränar ett 30-tal personer under namnet Baía do Samba – ”Sambaviken”.

- Vi har workshops med både dans, musik och skapande av kläder under fyra söndagar innan Karnevalen, berättar Anna Bodjo, en av alla dem som kommer att dansa sig fram i karnevalståget.

Nio orkestrar

Lena Strömbäck och Anna Bodjo har haft dansgrupper under hela terminen där samban varit en del av uppvärmingen.

– Nu har vi en helt ny grupp med musik och brasiliansk karnevalssamba. Vi är ett 30-tal personer, från sju år och uppåt, och kommer att vara en av sammanlagt nio olika sambaorkestrar i karnevalståget.

Lena Dahlberg